www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

 • Save 60%

TNCD058 40 Năm Âm Nhạc Lam Phương 2

List price: $10.00  
$4.00
You save: $6.00 (60%)
TNCD058
Out of stock
 1. Ngày Tạm Biệt / Đèn Khuya / Tiễn Người Đi / MỸ LAN, PHƯƠNG LOAN, NGỌC THÚY

 2. Chuyến Đò Vỹ Tuyến / HƯƠNG LAN

 3. Tình Anh Lính Chiến / Chiều Hành Quân / ANH KHOA

 4. Kiếp Nghèo / PHƯƠNG HỒNG QUẾ

 5. Giòng Lệ / THÁI CHÂU

 6. Khúc Ca Ngày Mùa / Trăng Thanh Bình / QUANG BÌNH & TRANG THANH LAN

 7. Thành Phố Buồn / Buồn Không Em / CHẾ LINH

 8. Vĩnh Biệt / DALENA

 9. Chờ Người / LỆ QUYÊN

 10. Đoàn Người Lữ Thứ / HƯƠNG LAN, PHƯƠNG HỒNG QUẾ, QUANG BÌNH, TRANG THANH LAN