www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD055 Thành Phố Sau Lưng (Hương Lan & Mỹ Lan)

 
$4.00
TNCD055
Out of stock
  1. Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu / MỸ LAN

  2. Từ Ngày Tình Bỏ Ra Đi / HƯƠNG LAN

  3. Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng / MỸ LAN

  4. Bóng Đêm / HƯƠNG LAN

  5. Ngày Đá Đơm Bông / MỸ LAN

  6. Thương Ai Nhớ Ai / HƯƠNG LAN

  7. Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè / MỸ LAN

  8. Người Xa Người / HƯƠNG LAN

  9. Thành Phố Sau Lưng / MỸ LAN

  10. Thung Lũng Chim Bay / HƯƠNG LAN