www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD053 Ngưu Lang Chức Nữ (Quang Bình & Trang Thanh Lan)

 
$8.95
TNCD053
Out of stock

  1. Chuyện Tình Ngưu Lang Chức Nữ (Ngân Giang) QUANG BÌNH & TRANG THANH LAN

  2. Ngày Ấy Quen Nhau (Anh Bằng) TRANG THANH LAN

  3. Túp Lều Lý Tưởng (Hoàng Thi Thơ) QUANG BÌNH & TRANG THANH LAN

  4. Chiều Hoang Vắng (Lam Phương) QUANG BÌNH

  5. LK Tango Cho Em (Lam Phương) QUANG BÌNH & TRANG THANH LAN

  6. Thiên Duyên Tiền Định (Tuấn Lê) QUANG BÌNH & TRANG THANH LAN

  7. Giọng Ca Dĩ Vãng (Bảo Thu) TRANG THANH LAN

  8. Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè (Bắc Sơn) QUANG BÌNH & TRANG THANH LAN

  9. Thương Hoài Ngàn Năm (Phạm Mạnh Cương) TRANG THANH LAN

  10. Sầu Đông (Khánh Băng) QUANG BÌNH