www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD049 Mưa Sàigòn Mưa Hà Nội (Hương Lan & Ái Vân)

 
$8.95
TNCD049
Out of stock
  1. Xóm Đêm (Phạm Đình Chương) HƯƠNG LAN & ÁI VÂN

  2. Bọt Biển (Lam Phương) HƯƠNG LAN

  3. Đêm Đô Thị (Y Vân) HƯƠNG LAN & ÁI VÂN

  4. Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Em (Đức Huy) ÁI VÂN

  5. Kỷ Niệm Trong Tôi / HƯƠNG LAN

  6. Mưa Sàigòn Mưa Hà Nội (Thơ: Hoàng Anh Tuấn, Nhạc: Phạm Đình Chương) HƯƠNG LAN & ÁI VÂN

  7. Và Con Tim Đã Vui Trở Lại (Đức Huy) ÁI VÂN

  8. Cho Nhau Lời Nguyện Cầu (Phạm Mạnh Cương) HƯƠNG LAN

  9. Làm Sao Mà Quên Được (Phạm Duy) ÁI VÂN

  10. Tiếng Sáo Thiên Thai (Thơ: Thế Lữ, Nhạc: Phạm Duy) HƯƠNG LAN & ÁI VÂN