www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD047 – “Phạm Duy 2 / Kỷ Niệm”

 
$8.95
TNCD047
Out of stock
  1. Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà / ELVIS PHƯƠNG
  2. Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài / DUY QUANG & ÁI VÂN
  3. Kỷ Niệm / THÁI HIỀN
  4. Tuổi Ngọc / THÁI THẢO
  5. Thương Tình Ca / DUY TRÁC
  6. Giọt Mưa Trên Lá / DALENA
  7. Ngậm Ngùi / LỆ QUYÊN
  8. Đi Đâu Cho Thiếp Theo Cùng / HƯƠNG LAN
  9. Nhớ Người Thương Binh / NHƯ MAI
  10. Tình Hoài Hương / THÁI THANH