www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD044 The Best of Paris By Night

 
$8.95
TNCD044
Out of stock
  1. LK Hát Cho Ngày Hôm Qua / ELVIS PHƯƠNG, TUẤN NGỌC, ANH KHOA, DUY QUANG

  2. Tình Yêu / MỸ LAN

  3. Chỉ Có Em Trong Tim / Ý NHI & KENNY THÁI

  4. Lời Trần Tình / DON HỒ

  5. Để Quên Con Tim / KENNY THÁI

  6. Khắc Vào Tim / BẢO HÂN

  7. Kỷ Niệm Trong Tim / NGỌC BÍCH

  8. Tình Xanh / LYNDA TRANG ĐÀI

  9. Tình Mãi Bên Nhau / DALENA