www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD018 Nghìn Trùng Xa Cách (Họa Mi)

 
$8.95
TNCD018
Out of stock
 1. Sérénade (Lời Việt: Phạm Duy)

 2. Nghìn Trùng Xa Cách (Phạm Duy)

 3. Vũ Nữ Thân Gầy(Lời Việt: Phạm Duy)

 4. Tương Tư 3 (Cung Trầm Tưởng)

 5. Chiếc Lá Cuối Cùng (Tuấn Khanh)

 6. Tóc Mây (Phạm Thế Mỹ)

 7. Người Đi Qua Đời Tôi (Phạm Đình Chương)

 8. Chuyển Bến (Đoàn Chuẩn-Từ Linh)

 9. Mùa Thu Không Trở Lại (Phạm Trọng)

 10. Nỗi Niềm (Tuấn Khanh)

 11. Buồn Tàn Thu (Văn Cao)

 12. Dòng Sông Xanh (Lời Việt: Phạm Duy)