www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

 • Save 11%

TNCD 105 Thuyền Hoa (Ái Vân)

List price: $10.00  
$8.95
You save: $1.05 (11%)
TNCD105
In stock
+
 1. Chân Quê

 2. Lý Chiều Chiều

 3. Thuyền Hoa / HÁT VỚI NGUYỄN HƯNG

 4. Đêm Vinh Quy / HÁT VỚI CHÍ TÀI

 5. Kiếp Sau

 6. Lý Ngựa Ô

 7. Về Thăm Cô Hàng Chè / HÁT VỚI NGUYỄN HƯNG

 8. Ru Con Nam Bộ

 9. Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu / HÁT VỚI CHÍ TÀI

 10. Tuổi Mây