www.thuyngashop.com

9295 BOLSA AVE.    WESTMINSTER    CA 92683      TEL: (714) 891-5665

Thương Hoài (Hoàng Lan, Kim Tuyến)

 
$8.95
CD_HL-KT001
In stock
+

KIM TUYẾN & HOÀNG LAN 
THƯƠNG HOÀI… 

 
1. Thương Hoài Ngàn Năm - Hoàng Lan 
2. Căn Nhà Ngoại Ô - Hoàng Lan 
3. Bài Tango Viết Riêng Cho Em - Hoàng Lan 
4. Về Đâu Mái Tóc Người Thương - Hoàng Lan 
5. Hạnh Phúc Lang Thang - Hoàng Lan 
6. Chuyến Tàu Hoàng Hôn - Kim Tuyến 
7. Yêu Người Như Thế Đó - Hoàng Lan 
8. Hai Vì Sao Lạc - Hoàng Lan 
9. Em Chờ Anh Trở Lại - Hoàng Lan 
10. Tân cổ "Đèn Khuya" - Hoàng Lan & Kim Tuyến