www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

  • Save 40%

The Best of Quang Lê (Đập Vỡ Cây Đàn)

List price: $24.95  
$14.95
You save: $10.00 (40%)
TNDVDKARQL
In stock
+
The Best of Quang Lê (Đập Vỡ Cây Đàn))

1. Đập Vỡ Cây Đàn - Quang Lê
2. Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi - Quang Lê, Mai Thiên Vân
3. Xuân Này Con Về Mẹ Ở Đâu - Quang Lê
4. Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy - Quang Lê
5. Đường Về Quê Hương - Quang Lê
6. Cay Đắng Bờ Môi - Quang Lê
7. Xuân Này Con Không Về - Quang Lê
8. Áo Hoa - Quang Lê, Như Quỳnh
9. Cô Hàng Xóm - Quang Lê
10. Hai Quê - Quang Lê
11. Đêm Trao Kỷ Niệm - Quang Lê
12. Mừng Tuổi Mẹ - Quang Lê
13. Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân - Quang Lê
14. Hương Tóc Mạ Non - Quang Lê, Hà Phương
15. Ai Ra Xứ Huế - Ngọc Hạ, Quang Lê
16. Hương Giang Còn Tôi Chờ - Quang Lê
17. Sương Trắng Miền Quê Ngọai
18. Quang Lê
19. Thư Xuân Trên Rừng Cao
20. Quang Lê
21. Kẻ Ở Miền Xa
22. Quang Lê