www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

The Best of Hoài Linh 2

 
$14.95
DVD_HL02
In stock
+

DVD The Best of Hoài Linh 2 
from Paris By Night
 

1. Gieo Quẻ Đầu Năm - Hoài Linh, Phi Nhung 
2. Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài - Hoài Linh, Chí Tài, Bé Tí 
3. Vietnamese Idols - Hoài Linh, Chí Tài, Kiều Oanh, Lê Tín 
4. Mộng Ca Sĩ - Hoài Linh, Chi Tài, Calvin Hiệp, Hữu Lộc