www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

  • Save 48%

THANH KIM MỸ - 30 Năm Kiếp Tằm Nhả Tơ II

List price: $24.95  
$12.95
You save: $12.00 (48%)
DVD_THANH KIM MY 11
In stock
+

THANH KIM MỸ 
30 Năm Kiếp Tằm Nhả Tơ II
 

1. Nhạc Cảnh Tiểu Anh Phụng Loạn Trào - TG Bạch Mai 
2. Ca Nhạc - Công Thành & Lyn 
3. Trích Đoạn Đêm Lạnh Chùa Hoang - TG Yên Lang 
4. Ca Nhạc - Lưu Việt Hương 
5. Trích Đoạn Lan & Điệp - TG Loan Thao 
6. Ca Nhạc Cát Tuyền 
7. Trích Đoạn Nhuỵ Kiểu Tướng Quân - TG Hoàng Anh Chi 
8. Ca Nhạc - Ái Xuân 
9. Trích Đoan Hai Mảnh Đời Một Nỗi Đau - TG Hoàng Song Việc 
10. Ca Nhạc - Mai Vy 
11. Ca Nhạc - Hồng Loan & Bảo Lộc 
12. Trích Đoạn Đào Tam Xuân Báo Phu Cừu
 - TG Bạch Mai