www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

  • Save 11%

Tấu Cầm Ðoản Khúc

List price: $10.00  
$8.95
You save: $1.05 (11%)
TNCD303
In stock
+

01. Lời Giới Thiệu
02. Khổng Minh Tọa Lầu
03. Kim Tiền Huế
04. Mẫu Tầm Tử
05. Nam Xuân
06. Mạnh Lệ Quân
07. Lý Tòng Quân
08. Lý Son Sắc
09. Lý Con Sáo Gò Công
10. Lý Trăng Soi
11. Lý Mỹ Hưng
12. Lý Cây Bông
13. Lý Bông Dừa
14. Lý Chiều Chiều
15. Xàng Xê
16. Vọng Cổ
17. Tam Pháp Nhập Môn
18. Khóc Hoàng Thiên
19. Xang Xừ Líu
20. Ðoãn Khúc Lam Giang
21. Ngựa Ô Bắc
22. Kim Tiền Bản
23. Ðão Ngủ Cung
24. Nặng Tình Xưa
25. Văn Thiên Tường & Xế Xãng
26. Xuân Tình
27. Phú Lục
28. Vọng Kim Lang
29. Phụng Hoàng
30. Lý Con Sáo
31. Nam Ai & Lớp Mái
32. Ngựa Ô Nam