www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

  • Save 11%

Tân Cổ Ðặc Biệt 2 – Cánh Cò Quê Hương

List price: $10.00  
$8.95
You save: $1.05 (11%)
TNCD389
Out of stock

01. Kiếp Tình Chung – Hương Thủy, Mạnh Quỳnh
02. Con Cò Trắng – Hương Lan, Duy Trường
03. Lối Thu Xưa – Phi Nhung, Mạnh Quỳnh
04. Phải Em Lý Ngựa Ô – Hương Thủy, Mạnh Quỳnh
05. Thương Em – Hương Lan, Duy Trường
06. Quê Em Mùa Nước Lũ – Hương Lan, Hà My
07. Mong Em Còn Ngày Mai - Mạnh Quỳnh, Tâm Ðoan
08. Mẹ Dạy Con – Hương Lan