www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

Tâm Sự Nàng Xuân

 
$8.95
CD_HL-Xuan
In stock
+

Tâm Sự Nàng Xuân 
Tác Giả & Tác Phẩm 3 
 
1. Xuân Này Con Vê Mẹ Ở Đâu? - Hương Lan 
2. Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa - Thái Châu 
3. Tâm Sự Nàng Xuân - Hương Thủy 
4. Mùa Xuân Của Mẹ - Tuấn Vũ 
5. Xuân Tha Phương - Hương Lan 
6. Xuân Trên Đất Khách - Thái Châu 
7. Chuyện Buồn Ngày Xuân - Hương Lan & Tuấn Vũ 
8. Ai Lên Xứ Hoa Đào - Hương Thủy 
9. Xuân Mộng - Hương Lan 
10 Xuân Ca - Hương Lan & Thái Châu