www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

Say Đi (Hồ Lệ Thu)

 
$8.95
CD_HLT-Say Di
In stock
+

HỒ LỆ THU | Say Đi 
1. Nếu Ngày Ấy
2. Tình Yêu Đó 
3. Lời Gian Dối 
4. Say Đi 
5. Đừng Tìm Nhau Chi 
6. Chờ 
7. Khô Rồi Giọt Nước Mắt 
8. Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang

Bonus Music
1. Chờ
2. Say