www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

Sao Anh Nỡ Đành Quên (Quang Lê & Lam Anh)

 
$8.95
TNCD544
In stock
+

QUANG LÊ & LAM ANH

SAO ANH NỠ ĐÀNH QUÊN
 

1. Sao Anh Nỡ Đành Quên - Quang Lê & Lam Anh
2. Chuyện Buồn Tình Yeu - Lam Anh
3. Đêm Lang Thang - Quang Lê
4. Người Yêu Cô Đơn - Quang Lê & Lam Anh
5. Bao Đêm Không Ngủ - Lam Anh
6. Gửi Về Em - Quang Lê
7. Lâu Đài Tình Ái - Quang Lê & Lam Anh
8. Cây Đàn Bỏ Quên - Quang Lê
9. Nửa Đêm Ngoài Phố - Lam Anh
10. Chiều Sân Ga - Quang Lê & Lam Anh
11. Xin Thời Gian Qua Mau - Lam Anh