www.thuyngashop.com

9295 BOLSA AVE.    WESTMINSTER    CA 92683      TEL: (714) 891-5665

Quê Em Mùa Nước Lũ (Phương Mỹ Chi)

 
$8.95
CD_PMC-01
In stock
+

PHƯƠNG MỸ CHI | Quê Em Mùa Nước Lũ 
1. Câu Hò Điệu Lý Còn Đây 
2. Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè 
3. Hình Bóng Quê Nhà (song ca Quang Lê) 
4. Bà Năm 
5. Hành Trình Trên Đất Phù Sa 
6. Bài Ca Đất Phương Nam 
7. Chị Đi Tìm Em 
8. Quê Em Mùa Nước Lũ 
9. Áo Mới Cà Mau 
10. Về Dưới Mái Nhà (song ca Quang Lê)