www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

  • Save 11%

Phải Lòng Con Gái Bến Tre (Quang Lê & Mai Thiên Vân)

List price: $10.00  
$8.95
You save: $1.05 (11%)
TNCD487
In stock
+

1. Múc Ánh Trăng Vàng (Quang Lê, Mai Thiên Vân) 
2. Cõi Nhớ 
(Quang Lê) 
3. Chờ Người 
(Mai Thiên Vân) 
4. Duyên Kiếp 
(Quang Lê, Mai Thiên Vân) 
5. Mình Chẳng Nợ Nhau 
(Mai Thiên Vân) 
6. Áo Cưới Màu Hoa Cà 
(Quang Lê) 
7. Tôi Yêu Người, Tôi Xa Người 
(Quang Lê, Mai Thiên Vân) 
8. Đau Xót Lý Chim Quyên 
(Mai Thiên Vân) 
9. Phải Lòng Con Gái Bến Tre 
(Quang Lê, Mai Thiên Vân) 
10. Người Ni Ngoài Nớ 
(Mai Thiên Vân) 
11. Chuyện Tình Buồn Trăm Năm 
(Quang Lê, Mai Thiên Vân)