www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

Live Show Tường Nguyên & Tường Khuê "Nhớ"

 
$14.95
TN TK Live Show
In stock
+
LIVE SHOW
TƯỜNG NGUYÊN & TƯỜNG KHUÊ
"NHỚ"
 
 

1. Phần mở đầu
2. Nửa Vầng Trăng - Tường Nguyên, Tường Khuê
3. Người Ngoài Phố - Tường Nguyên, Tường Khuê
4. Nếu Em Được Lựa Chọn - Tường Khuê, Lâm Chí Khanh
5. Nàng Yêu Hoa Tím - Tường Khuê, Lâm Ngọc Hoa
6. Kiếp Độc Thân - Tường Khuê
7. LK Mất Nhau Rồi & Một Thuở Yêu Em - Tường Nguyên, Lâm Ngọc Hoa
8. LK Chắc Gì - Tường Khuê & Phi Nhung / Ru Lại Câu Hò - Tường Nguyên, Phi Nhung
9. Mưa Trên Quê Hương - Hiền Thục 
10. LK Anh Về Miền Tây - Tường Nguyên, Tường Khuê, Kim Thư, Lâm Ngọc Hoa
11. Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoai Lang - Tường Nguyên, Trường Sơn
12. Sa Mưa Giông - Tường Nguyên, Bé Thiên Ngân, Tuyết Nhung
13. Gặp Nhau Trong Rừng Mơ - Phi Nhung
14. Áo Mới Cà Mau - Tường Nguyên, Tường Khuê
15. Hoa Mười Giờ - Tường Khuê, Kim Thư
16. Khóc Vì Người Dưng - Tường Nguyên
17. LK Tình Lỡ - Tường Khuê
18. Sương Lạnh Chiều Đông - Tường Nguyên & Tường Khuê
19. Nhớ Bạn - Tường Nguyên & Tường Khuê
20. Tình Người Ly Hương - Tường Nguyên, Tường Khuê, Trường Sơn
21. LK Ai Khổ Vì Ai - Tường Nguyên, Tường Khuê, Lâm Chí Khanh
22. LK Tiếng Hát Chim Đa Đa - Tường Nguyên, Tường Khuê