www.thuyngashop.com

9295 BOLSA AVE.    WESTMINSTER    CA 92683      TEL: (714) 891-5665

  • Save 60%

Paris By Night Karaoke 15: Bọt Biển

List price: $24.95  
$9.95
You save: $15.00 (60%)
TNDVDKARA015
In stock
+
Paris By Night Karaoke 15: Bọt Biển

1.Không Ii - Tommy Ngô, Bảo Hân, Lynda Trang Dài
2.Từ Giã Thơ Ngây - Hoàng Lan
3.Chở Người - Như Quỳnh
4.Thuý Ðã Ði Rồi - Nguyễn Hưng
5.Mơ Làm Cánh Chim - Bảo Hân
6.Chuyện Tình Lá Diêu Bông - Ái Vân
7.Nỗi Lòng - Bích Chiêu
8.Liên Khúc Ðêm Ðô Thị - Thiên Kim, Lây Minh, Khánh Hoàng
9.Ánh Ðèn Màu - Ý Lan
10.Bọt Biển - Như Quỳnh, Thế Sơn
11.Vực Sâu Hạnh Phúc - Don Hồ
12.Cám Ơn Người Tình - Thanh Hà
13.Kiếp Cầm Ca - Mỹ Huyền
14.Hương Xüa - Hoài Nam
15.Trái Tim Lầm Lỡ - Lưu Bích
16.Mộng Ban Ðầu - Họa Mi
17.Còn Mãi Thương Yêu - Dức Huy, Thảo Mi
18.Tu Là Cõi Phúc, Tình Là Dây Oan - Ái Vân, Thái Châu, Trang Thanh Lan, Mỹ Huyền, Hoàn
19.Lãng Du - Nguyễn Hưng, Kỳ Duyên
20.Ngày Vui Qua Mau - Thế Sơn