www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

  • Save 10%

Nhà Anh Nhà Em (Tâm Phương Anh & Tuấn Vũ)

List price: $9.95  
$8.95
You save: $1.00 (10%)
CD_NNX-5 Nha Anh Nha Em
In stock
+

Tâm Phương Anh & Tuấn Vũ 
Nhà Anh Nhà Em 
 
1. Tình Thắm Duyên Quê (Tuấn Vũ & Tâm Phương Anh) 
2. Đời Là Vạn Ngày Sầu (Tuấn Vũ) 
3. Tậm Sự Đời Tôi (Tâm Phương Anh) 
4. Đêm Trao Kỷ Niệm (Tuấn Vũ & Tâm Phương Anh) 
5. Hình Ảnh Người Em Không Đời (Tâm Phương Anh) 
6. Đêm Tâm Sự (Tuấn Vũ) 
7. Nhà Anh Nhà Em (Tuấn Vũ & Tâm Phương Anh) 
8. Tinh Yêu Đơn Phương (Tuấn Vũ) 
9. Chuyến Đò Dang Dở (Tâm Phương Anh) 
10. Đom Đóm (Tuấn Vũ & Tâm Phương Anh)