www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

  • Save 10%

Ngày Xưa Hoàng Thị (Ngọc Hạ)

List price: $9.95  
$8.95
You save: $1.00 (10%)
CD_NH-02
Out of stock

NGÀY XƯA HOÀNG THỊ 
Ngọc Hạ
 
 
1. Đêm Bơ Vơ 
2. Trở Về Huế 
3. Ngày Xưa Hoàng Thị 
4. Cô Nữ Sinh Đồng Khánh 
5. Giận Mà Thương 
6. Mình Ơi 
7. Paris Có Gì Lạ Không Em 
8. Người Đi Qua Đời Tôi 
9. Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài
 Ngọc Hạ & Trần Thái Hòa 
10. Em Lễ Chùa Này