www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

  • Save 25%

New Wave Tour DVD


NEW WAVE TOUR


1. Phần Mở Đầu
2. MC: Khánh Hoàng & Hoài Tâm
3. Hot Stuff - Bảo Hân
4. Vẫn Là Anh - Bảo Hân
5. If I Can’t Have You - Lưu Bích
6. Tình Tuyệt Diệu - Lưu Bích
7. Búp Bê Không Tình Yêu - Kiều Nga
8. Sa Mạc Tình Yêu - Khánh Hà
9. Killing Me Softly - Khánh Hà
10. LK New Wave Medley 1 
**Hey Hello - Tommy Ngô 
**Cause You Are Young - Lilian 
**You’re My Heart, You’re My Soul - Henry Chúc 
**Give Me Your Love Tonight Trizzie - Phương Trinh 
**You’re a Woman I’m a Man - Thái Tài 
**Jump in My Car - Lynda Trang Đài 
**Touch by Touch - Tommy Ngo 
**Tokyo By Night - Lilian 
**Brother Louie Louie - Henry Chúc 
**Are You Man Enough? - Trizzie Phương Trinh 
**What My Heart Wants to Say - Thái Tài 
**You’re My Love My Life Lynda - Trang Đài
11. Liên Khúc Tôi Muốn, Yêu Người Yêu Đời, Thương Nhau Ngày Mưa - Elvis Phương
12. Không - Elvis Phương
13. Tutti Frutti - Elvis Phương
14. Bài Ngợi Ca Tình Yêu - Kiều Nga
15. La Maritza - Khánh Hà
16. New Years Countdown Celebration
17. LK New Wave Medley 2
**I Like Chopin & Pretty Young Girl - Tommy Ngô
**Heaven & Hell & Heart Break Hotel - Lilian
**You Can Win If You Want & Tarzan Boy - Henry Chúc
**I Can Lose My Heart Tonight & Danger - Trizzie Phương Trinh
**L’amour Amour & Come Back & Stay - Thái Tài
**Magic Night - Say You’ll Never & Lynda Trang Đài
18. Bonus video: Red Carpet

List price: $19.95  
$14.95
You save: $5.00 (25%)
NewWaveDVD
In stock
+


NEW WAVE TOUR


1. Phần Mở Đầu
2. MC: Khánh Hoàng & Hoài Tâm
3. Hot Stuff - Bảo Hân
4. Vẫn Là Anh - Bảo Hân
5. If I Can’t Have You - Lưu Bích
6. Tình Tuyệt Diệu Lưu Bích
7. Búp Bê Không Tình Yêu Kiều Nga
8. Sa Mạc Tình Yêu Khánh Hà
9. Killing Me Softly Khánh Hà
10. LK New Wave Medley 1 
**Hey Hello Tommy Ngô 
**Cause You Are Young Lilian 
**You’re My Heart, You’re My Soul Henry Chúc 
**Give Me Your Love Tonight Trizzie Phương Trinh 
**You’re a Woman I’m a Man Thái Tài 
**Jump in My Car Lynda Trang Đài 
**Touch by Touch Tommy Ngo 
**Tokyo By Night Lilian 
**Brother Louie Louie Henry Chúc 
**Are You Man Enough? Trizzie Phương Trinh
**What My Heart Wants to Say Thái Tài 
**You’re My Love My Life Lynda Trang Đài
11. Liên Khúc Tôi Muốn, Yêu Người Yêu Đời, Thương Nhau Ngày Mưa Elvis Phương
12. Không Elvis Phương
13. Tutti Frutti Elvis Phương
14. Bài Ngợi Ca Tình Yêu Kiều Nga
15. La Maritza Khánh Hà
16. New Years Countdown Celebration
17. LK New Wave Medley 2
**I Like Chopin & Pretty Young Girl Tommy Ngô
**Heaven & Hell & Heart Break Hotel Lilian
**You Can Win If You Want & Tarzan Boy Henry Chúc
**I Can Lose My Heart Tonight & Danger Trizzie Phương Trinh
**L’amour Amour & Come Back & Stay Thái Tài
**Magic Night - Say You’ll Never & Lynda Trang Đài
18. Bonus video: Red Carpet