www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

  • Save 11%

Nếu Chúng Mình Cách Trở (Phi Nhung & Mạnh Quỳnh)

List price: $10.00  
$8.95
You save: $1.05 (11%)
TNCD483
In stock
+

1. Tân cổ "Thương Hoài Ngàn Năm" (Phi Nhung & Mạnh Quỳnh) 
2. Tân cổ "Ngày Buồn" (Phi Nhung & Mạnh Quỳnh) 
3. LK Thuong Tinh Nhân (Phi Nhung & Mạnh Quỳnh) 
4. Ướt Lem Chữ Đời (Phi Nhung) 
5. Nhớ Vợ Hiền (Mạnh Quỳnh) 
6. Tân cổ "Nếu Chúng Mình Cách Trở" (Phi Nhung & Mạnh Quỳnh) 
7. Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em (Phi Nhung & Mạnh Quỳnh) 
8. Tân cổ "Tuyết Lạnh" (Phi Nhung & Mạnh Quỳnh) 
9. Dạ Cổ Hoài Lan (Phi Nhung) 
10. Tân cổ "Kiếp Cầm Ca" (Phi Nhung & Phượng Liên) 
11 Tân cổ "Ơn Nghĩa Sinh Thành" (Mạnh Quỳnh & bé Xuân Mai)