www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

  • Save 11%

Nếu Biết Tôi Lấy Chồng (Phương Diễm Hạnh & Ðặng Trường Phát)

List price: $10.00  
$8.95
You save: $1.05 (11%)
TNCD262
Out of stock

01. Một Người Ði - Phương Diễm Hạnh
02. Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê - Phương Diễm Hạnh, Ðặng Trường Phát
03. Trước Giờ Tạm Biệt - Phương Diễm Hạnh
04. Ðêm Dài Chiến Tuyến - Ðặng Trường Phát
05. Nếu Biết Tôi Lấy Chồng - Phương Diễm Hạnh
06. Hai Ðứa Giận Nhau - Ðặng Trường Phát
07. Ðiệu Lý Buồn - Ðặng Trường Phát
08. Tôi Bước Vào Yêu - Phương Diễm Hạnh
09. Ru Nữa Vầng Trăng - Ðặng Trường Phát
10. Hương Thầm - Phương Diễm Hạnh, Ðặng Trường Phát