www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

Mùa Giáng Sinh Hạnh Phúc

 
$8.95
TNCD547
In stock
+

GLORIA CD

MÙA GIÁNG SINH HẠNH PHÚC 
 

1. Chúa Hãy Đến - Lam Anh
2. Hôm Nay Toàn Dân - Thiên Tôn
3. Ave Maria, Con Dâng Lời - Ngọc Hạ
4. Lời Con Xin Chúa - Quang Dũng
5. Lời Nguyện Cầu Giáng Sinh - Bằng Kiều
6. Mùa Giáng Sinh Hạnh Phúc - Thu Phương
7. Theo Ánh Sao Đêm - Đình Bảo
8. Nơi Belem - Ngọc Anh
9. Xin Chúa Thấu Lòng Con - Trần Thái Hoà
10. Xin Chúa Xuống - Đức Ông Phạm Quốc Tuấn
11. Ave Maria Mẫu Tâm - Ca Đoàn Tổng Hợp La Vang
12. Để Chúa Đến - Lm Joseph Nguyễn Văn Luân & Lm Thái Quốc Bảo
13. Say Noel -  Ca Đoàn Tổng Hợp La Vang