www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

  • Save 10%

Quên Đi Tình Yêu Cũ (Trần Thái Hòa)

List price: $9.95  
$8.95
You save: $1.00 (10%)
CD_TTH-01
Out of stock

Quên Đi Tình Yêu Cũ
Trần Thái Hoà

1. Quên Đi Tình Yêu Cũ
2. Mùa Đông Sắp Đến
3. Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em
4. Tình Đã Vụt Bay
5. Nay Em Về Đâu
6. Bài Không Tên Số 6
7. Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè
8. Trăng Úa Sao Mờ
9. Đành Thôi Giã Từ
10. Trên Tháng Ngày Đã Qua
11. Bài Hát Cho Người Kỹ Nữ
12. Buồn Ơi Chào Mi