www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

  • Save 10%

Mộng Ước Tình Yêu (Hương Lan & Huy Sinh)

List price: $9.95  
$8.95
You save: $1.00 (10%)
CD_HL&HS
In stock
+

Mộng Ước Tình Yêu 
Hương Lan & Huy Sinh
 
Tình Khúc Lam Phương
 
 
1. Mông Ước - Hương Lan 
2. Biết Đến Bao Giờ - Huy Sinh 
3. Em Đi Rồi - Hương Lan 
4. Chỉ Có Em - Huy Sinh 
5. Chờ Người - Hương Lan 
6. Buồn Không Em - Huy Sinh 
7. Nghẹn Ngào - Hương Lan 
8. Cỏ Úa - Huy Sinh 
9. Mình Mất Nhau Bao Giờ - Hương Lan & Huy Sinh 
10. Kiếp Nghèo - Huy Sinh 
11. Vĩnh Biệt - Hương Lan 
12. Những Gì Cho Em - Hương Lan & Huy Sinh