www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

  • Save 10%

Mong Manh Tình Về (Thanh Hà)

List price: $9.95  
$8.95
You save: $1.00 (10%)
TNCD518
In stock
+

TNCD 518 - THANH HÀ 
Mong Manh Tình Về
 

1. Có Đôi Lần 
2. Về Đây Anh 
3. Những Ngày Mưa 
4. Chỉ Còn Ánh Mắt 
5. Ngày Nắng Qua Mau 
6. Lạc Mất Đời Nhau 
7. Giận Anh 
8. Trắng (hát với Don Hồ) 
9. Rồi Anh Cũng Ra Đi 
10. Mong Manh Tình Về 
11. Đừng Bao Giờ Hứa 
12. Nếu Xa Nhau (hát với Roland)