www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

  • Save 10%

Mẹ Là Tình Yêu

List price: $9.95  
$8.95
You save: $1.00 (10%)
HV001
In stock
+

1. Tạ Ơn Mẹ 
2. Đời Tôi Là Ni Cô 
3. Mẹ Từ Bi 
4. Bông Hồng Cài Áo 
5. Nhành Dương Cứu Khỗ 
6. Kính Mến Thầy 
7. Mùa Xuân Em Đi Lễ Chùa 
8. Cúng Hương Tán Phật 
9. Ơn Nghĩa Sinh Thành 
10. Từ Đàm Quê Hương Tôi 

Bonus Karaoke: 
11. Đời Tôi Là Ni Cô 
12. Cúng Hương Tán Phật 
3. Mẹ Từ Bi 
4. Bông Hồng Cài Áo