www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

  • Save 11%

Liên Khúc Quê Hương

List price: $10.00  
$8.95
You save: $1.05 (11%)
TNCD399
In stock
+

01. Liên Khúc Mưa (Như Quỳnh, Tâm Ðoan, Quang Lê) : Lạnh Trọn Ðêm Mưa - Mưa Nửa Ðêm - Mưa Rừng - Mưa Ðêm Tỉnh Nhỏ - Hai Mùa Mưa - Ðêm Mưa

02. Liên Khúc Lính (Mạnh Quỳnh, Mai Quốc Huy, Hương Thủy) : Vọng Gác Ðêm Sương - Ngày Sau Sẽ Ra Sao - Giữa Lòng Ðất Mẹ - Giã Từ Vũ Khí - Thư Cho Vợ Hiền - Ngày Vui Qua Mau

03. Liên Khúc Chồng Xa (Như Quỳnh, Quang Lê, Tâm Ðoan, Hương Thủy) : Năm Mười Bảy Tuổi - Tình Dại Khờ - Bông Ðiên Ðiến - Nhớ Em Lý Bông Mai - Chim Ða Ða Bay Xa - Chồng Xa - Sớm Chồng - Chuyện Làm Dau

04. Liên Khúc Nghèo ( Tam Ðoan, Mai Quốc Huy ) : Trở Về Cát Bụi - Nghèo - Dù Anh Nghèo - Hai Ðứa Nghèo - Nhẫn Cỏ Cho Em