www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

Lênh Đênh Phận Buồn

 
$8.95
TNCD 586
In stock
+

LÊNH ĐÊNH PHẬN BUỒN
(Trích Từ Paris By Night 122 - Duyên Phận)

1. Lênh Đênh Phận Buồn - Như Quỳnh

2. Gặp Lại Cố Nhân - Đan Nguyên

3. Phận Gái Thuyền Quyên - Đan Nguyên & Hoàng Nhung

4. Chuyến Đò Không Em - Đặng Hà Duy

5. Phận Má Hồng - Hà Thanh Xuân

6. Cô Giáo Trẻ - Mai Thiên Vân

7. Linh Hồn Tượng Đá - Mai Quốc Huy

8. Tựa Cánh Bèo Trôi - Hạ Vy

9. Thiệp Hồng Báo Tin - Ngọc Ngữ

10. Tân cổ "Con Gái Của Mẹ" - Hương Lan & Châu Ngọc Hà