www.thuyngashop.com

9295 BOLSA AVE.    WESTMINSTER    CA 92683      TEL: (714) 891-5665

  • Save 55%

Lênh Đênh Phận Buồn

List price: $8.95  
$4.00
You save: $4.95 (55%)
TNCD 586
In stock
+

LÊNH ĐÊNH PHẬN BUỒN
(Trích Từ Paris By Night 122 - Duyên Phận)

1. Lênh Đênh Phận Buồn - Như Quỳnh

2. Gặp Lại Cố Nhân - Đan Nguyên

3. Phận Gái Thuyền Quyên - Đan Nguyên & Hoàng Nhung

4. Chuyến Đò Không Em - Đặng Hà Duy

5. Phận Má Hồng - Hà Thanh Xuân

6. Cô Giáo Trẻ - Mai Thiên Vân

7. Linh Hồn Tượng Đá - Mai Quốc Huy

8. Tựa Cánh Bèo Trôi - Hạ Vy

9. Thiệp Hồng Báo Tin - Ngọc Ngữ

10. Tân cổ "Con Gái Của Mẹ" - Hương Lan & Châu Ngọc Hà