www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

  • Save 55%

Lâu Đài Tình Ái (Minh Tuyết & Bằng Kiều)

List price: $8.95  
$4.00
You save: $4.95 (55%)
TNCD537
In stock
+

TNCD 537 - MINH TUYẾT & BẰNG KIỀU - VOL. 3 
LÂU ĐÀI TÌNH ÁI 
 
1. Lâu Đài Tình Ái - Minh Tuyết & Bằng Kiều 
2. LK Mưa Chiều Kỷ Niệm & Định Mệnh - Minh Tuyết & Bằng Kiều 
3. Mùa Thu Trong Mưa - Bằng Kiều 
4. Đừng Xa Em Đêm Nay - Minh Tuyết 
5. Tình Bơ Vơ - Minh Tuyết & Bằng Kiều 
6. Nếu Một Ngày - Bằng Kiều 
7. Nửa Hồn Thương Đau - Minh Tuyết 
8. Nha Trang Ngày Về - Bằng Kiều 
9. Nỗi Buồn Gác Trọ - Minh Tuyết 
10. Mùa Đông Của Anh - Minh Tuyết & Bằng Kiều