www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

  • Save 11%

Làm Sao Anh Biết? (Minh Tuyết)

List price: $10.00  
$8.95
You save: $1.05 (11%)
TNCD300
Out of stock

01. Làm Sao Anh Biết
02. Thầm Goi Tên Anh
03. Biết Đâu Tình Nồng
04. Hát Cho Người Ở Lai
05. Cà Phê Buồn - Hát Với Nhât Trung
06. Cùng Tình Yêu Ra Đi
07. Tình Lỡ Cách Xa
08. Yêu - Hát Với Nhât Trung
09. Hát Với Dòng Sông
10. Chút Tình Mong Manh
Cà Phê Buồn (Bonus) - VCD Music Video Làm Sao Anh Biết (Bonus) - VCD Music Video