www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

  • Save 11%

Khắc Khoải, Buồn Tàn Thu (Ngọc Hạ & Trần Thái Hòa)

List price: $10.00  
$8.95
You save: $1.05 (11%)
TNCD282
Out of stock

01. Mái Ðình Làng Biển - Ngọc Hạ
02. Xóm Ðêm - Trần Thái Hòa
03. Buồn Tàn Thu - Ngọc Hạ
04. Mắt Buồn - Trần Thái Hòa
05. Em Tôi - Ngọc Hạ
06. Ðường Về Miền Bắc - Trần Thái Hòa
07. Mình Ơi! - Ngọc Hạ
08. Khắc Khoải - Trần Thái Hòa
09. Thu Trong Mắt Em - Trần Thái Hòa
10. Từ Giọng Hát Em - Ngọc Hạ