www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

  • Save 11%

Hoài Niệm Dấu Yêu (Don Hố & Ngọc Huệ)

List price: $10.00  
$8.95
You save: $1.05 (11%)
TNCD260
Out of stock

01. Cuôc Đời Éo Le - Don Hồ
02. Hoài Niêm Dấu Yêu - Don Hồ, Ngoc Huê
03. Cô Bé Lo Lem - Ngoc Huê
04. Vòng Tay Nữ Sinh - Don Hồ, Ngoc Huê
05. Yêu Lai Từ Đầu - Don Hồ, Ngoc Huê
06. Biển Khát - Ngoc Huê
07. Vườn Đia Đàng - Don Hồ, Ngoc Huê
08. Tình Buồn Chinh Chiến - Don Hồ
09. Nếu Không Còn Em - Don Hồ, Ngoc Huê
10. Tình Đã Bay Xa - Ngoc Huê
11. Chi Tôi (Bonus Song) - Don Hồ
12. Cuôc Đời Éo Le (Bonus Song) - Karaoke