www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

  • Save 13%

Hiểu Ý Em Không? (Việt Hương & Hoài Tâm)

List price: $14.95  
$12.95
You save: $2.00 (13%)
DVD_HYEK-01
In stock
+

DVD HÀI - HIỂU Ý EM KHÔNG??

1. Tấm Vé Số - Việt Hương, Hoài Tâ,, Nhật Lâm, Tiến Luật
2. Chuyện Tình Que - Hoài Tâm, Lê Quốc Nam, Kiếu Chinh
3. Cho Vay - Việt Hương, Hoài Tâm, Cường Mập, Thụy Mười, Mập Anh, Mập Em
4. Gậy Ông Đập Lưng Ông - Việt Hương, Hoài Tâ,m Tiển Bảo Quốc
5. Đinh Tặc - Việt Hương, Hoài Tâm, Lý Hải, MiNi