www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

  • Save 11%

He & She (Lynda Trang Ðài & Tommy Ngô)

List price: $10.00  
$8.95
You save: $1.05 (11%)
TNCD259
Out of stock

01. Nếu Phải Là Duyên Số - Lynda Trang Ðài, Tommy Ngô
02. Chilly Cha Cha - Lynda Trang Ðài, Tommy Ngô
03. Tình Ðơn Phương - Lynda Trang Ðài
04. Radio Buồn - Lynda Trang Ðài, Tommy Ngô
05. Tình Phai - Lynda Trang Ðài
06. Be Happy - Tommny Ngô
07. He & She - Lynda Trang Ðài, Tommy Ngô
08. Quên - Lynda Trang Ðài
09. Hạ Hồng - Lynda Trang Ðài, Tommy Ngô
10. Gotta Fight - Lynda Trang Ðài
11. Tình Ðã Xa - Tommy Ngô
12. Sinh Nhật Em - Tommy Ngô
13. Lối Về Xóm Nhỏ - Lynda Trang Ðài, Tommy Ngô