www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

Hãy Trả Lời Em. Cười Với Việt Hương Và Hoài Tâm

 
$12.95
DVDVietHuong01
Out of stock
Hãy Trả Lời Em. Cười Với Việt Hương Và Hoài Tâm
1. Mở Đầu - Việt Hương, Hoài Tâm, Hoài Linh, Chí Tài, Thanh Sơn, Phương Trinh
2. Vầng Trăng Khóc - Việt Hương, Hoài Tâm
3. Hài Kịch Xem Chùa - Việt Hương, Hoài Linh, Hoài Tâm, Chí Tài, Phương Trinh
4. Hài Kịch Cô Bé Cột Khăn Đỏ - Hoài Tâm, Việt Hương
5. Hài Kịch Cây Đàn Bỏ Quên - Việt Hương, Hoài Tâm
6. Hài Kịch Máy Hoán Vị - Việt Hương, Hoài Linh, Hoài Tâm, Chí Tài
7. Hài Kịch Nụ Hôn Đầu Đời - Phương Trinh, Chí Tài, Thanh Sơn, Hoài Tâm
8. Hãy Trả Lời Em - Hoài Tâm, Việt Hương
9. Hài Kịch Điều Kỳ Diệu - Việt Hương, Hoài Tâm, Hoài Linh, Chí Tài