www.thuyngashop.com

9295 BOLSA AVE.    WESTMINSTER    CA 92683      TEL: (714) 891-5665

DVD Hài Thúy Nga - Cô Dâu Đại Náo

 
$10.95
HAITHUYNGACODAUDAINAO
In stock
+
DVD HÀI THÚY NGA
"Cô Dâu Đại Náo"
 
 
 

1. Đám Cưới Tụi Mình - Thúy Nga, Tấn Beo, Nhóm FAPtv
2. Behind the Scenes
3. Ông Xã Em Number 1 - Thúy Nga, Hứa Minh Đạt
4. Behind the Scenes
5. Đám Cưới Trên Đường Quê - Thúy Nga, Minh Nhí, Đăng Khoa, Tú Linh, Nhật Tân, Châu Nguyễn, Duy Vũ
6. Behind the Scenes
7. Thiên Duyên Tiền Định - Thúy Nga, Chí Tài
8. Behind the Scenes
9. Ngày Xuân Vui Cưới - Thúy Nga, Bảo Chung, Minh Dũng, Hải Yến, Hoàng Mèo, Việt Mỹ, Bảo Tủn, Kim Hiền, Nguyễn Đạt 
10. Behind the Scenes