www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

Giấc Mơ Hồi Hương (Trần Đức)

 
$8.95
TNCD296
Out of stock
  1. Giấc Mơ Hồi Hương (Vũ Thành)
  2. Khi Mình Xa Nhau (Lê Dinh, Anh Bằng)
  3. Trên Ngọn Tình Sầu (Từ Công Phụng)
  4. Xin Làm Người Hát Rong (Trần Long Ẩn)
  5. Ngậm Ngùi (Phạm Duy, Thơ: Huy Cận)
  6. Giọt Lệ Cho Ngàn Sau (Từ Công Phụng)
  7. Thu Về Trong Mắt Em (Phạm Đình Chương)
  8. Nhớ Mùa Hoa Tím (Mạnh Phát)
  9. Hương Xưa (Cung Tiến)
  10. Tình Khúc Thứ Nhất (Vũ Thành An)