www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

  • Save 11%

Giấc Mơ Đánh Mất (Quỳnh Vi)

List price: $10.00  
$8.95
You save: $1.05 (11%)
QV 01
In stock
+

1. Giấc Mơ Đánh Mất 
2. Vỡ Tan Một Giấc Mơ (Ft. Huy Vũ) 
3. Đừng Làm Tan Vỡ Giấc Mơ 
4. Người Đi Sao Chẳng Nói 
5. Cho Em Một Con Đường 
6. Tiếng Dương Cầm Trên Biển 
7. Khoảnh Khắc Cuối Cùng 
8. Phút Sau Cuối 
9. Còn Trong Kỷ Niệm 
10. Tình Ngăn Cách 

Bonus Karaoke Tracks: 
11. Giấc Mơ Đánh Mất 
12. Vỡ Tan Một Giấc Mơ 
13. Đừng Làm Tan Vỡ Giấc Mơ 
14. Người Đi Sao Chẳng Nói 
15. Phút Sau Cuối