www.thuyngashop.com

9295 BOLSA AVE.    WESTMINSTER    CA 92683      TEL: (714) 891-5665

  • Save 13%

Gã Lưu Manh Và Chàng Khờ

List price: $14.95  
$12.95
You save: $2.00 (13%)
DVD_GLMVCK
In stock
+

Gã Lưu Manh Và Chàng Khờ 
Chí Tài - Hoài Linh - Việt Hương
 
 
1. Thằng Bờm Nhóm Múa ABC Kios 
2. Lời Chưa Nói Phương Thanh 
3. Kịch "Kẻ Lưu Manh Và Chàng Khờ Hoài Linh - Chí Tài 
4. Ngày Vui Qua Mau Cẩm Ly 
5. Ghét Anh Giận Anh Cẩm Ly 
6. Kịch "Ngọc Nhãn Long" Hoài Linh - Chí Tài - Việt Hương 
7. Mãi Mãi Bên Em Dương Triệu Vũ 
8. Người Về Từ Lòng Đất Dương Triệu Vũ & Vũ Đoàn Bước Nhảy 
9. Kịch "Quê Chúng Ta" Hoài Linh - Chí Tài - Thanh Hằng 
10. Kịch "Trộm" Hoài Linh - Cát Phượng - Long Đẹp Trai 
11. My Love Lý Hải & Vũ Đoàn Hoàng Thông 
12. Kịch "Số Phận" Hoài Linh - Chí Tài