www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

  • Save 11%

Em Vẩn Như Ngày Xưa (Ngọc Hạ)

List price: $10.00  
$8.95
You save: $1.05 (11%)
TNCD355
In stock
+

01. Chiếc Lá Thu Phai
02. Phương Trơì Xa Lạ
03. Em Vẫn Như Ngày Xưa
04. Nắng Có Còn Xuân
05. Hà Nội Đêm Trở Gió
06. Trở Về
07. Người Về
08. Tình Quê Hương
09. Họa Mi Hót Trong Mưa
10. Trăng Rơi Bên Hồ
11. Đánh Thức Tầm Xuân