www.thuyngashop.com

9295 BOLSA AVE.    WESTMINSTER    CA 92683      TEL: (714) 891-5665

  • Save 35%

Dvd The Best Of Paris By Night Comedy 1

List price: $19.95  
$12.95
You save: $7.00 (35%)
TNComedyPBN01
Out of stock
Dvd The Best Of Paris By Night Comedy 1

1.Thiên Duyên Tiền Ðịnh - Hồng Đào, Quang Minh, Trang Thanh Lan
2.Ngã Rẽ Cuộc Ðời (honesty Is The Best Policy) - Trang Thanh Lan, Hồng Đào, Quang Minh, Mỹ Huyền
3.Niềm Vui Phụ Nữ (diamond For Everđ - Hồng Đào, Trang Thanh Lan, Quang Minh
4.Gia Tài Người Hàng Xóm - Hồng Đào, Trang Thanh Lan, Quang Minh, Kiều Linh