www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

  • Save 13%

DVD LIVE SHOW BẢO QUỐC 52 Năm

List price: $14.95  
$12.95
You save: $2.00 (13%)
DVD_BQ52
In stock
+

DVD LIVE SHOW BẢO QUỐC 
52 Năm Góp Với Nhân Gian Một Tiếng Cười 

 
1. Video Hình ảnh cuộc đời làm nghệ thuật của nghệ sĩ Bảo Quốc 
2. Trích Đoạn "Nỏ Thần" 
3. Trích Đoạn "Đi Biển Một Mình" 
4. Trích Đoạn "Lữ Bố Hí Điêu Thuyền" 
5. Video NS Bảo Quốc Viếng Chùa Nghệ Sĩ, Viếng mộ các nghệ sĩ, Tác giả 
6. Trích Đoạn "Thị Mầu Lên Chùa"