www.thuyngashop.com

9295 BOLSA AVE.    WESTMINSTER    CA 92683      TEL: (714) 891-5665

Duyên Phận (Như Quỳnh - LP Record)

DUYÊN PHẬN - NHƯ QUỲNH
(LP RECORD - ĐĨA THAN)
 
Side A
1. Duyên Phận
2. Lênh Đênh Phận Buồn
3. Trả Lại Thời Gian
4. Chồng Xa
 
Side B
1. Người Ngoài Phố
2. Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè
3. Khúc Ca Đồng Tháp
4. Nửa Vầng Trăng
 
 
 
$49.95
Price in points: 2498 points
TNLP001
In stock
+
DUYÊN PHẬN - NHƯ QUỲNH
(LP RECORD - ĐĨA NHỰA)
 
Side A
1. Duyên Phận
2. Lênh Đênh Phận Buồn
3. Trả Lại Thời Gian
4. Chồng Xa
 
Side B
1. Người Ngoài Phố
2. Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè
3. Khúc Ca Đồng Tháp
4. Nửa Vầng Trăng