www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

  • Save 11%

Đời Đá Vàng - Những Tình Khúc Vượt Thời Gian

List price: $10.00  
$8.95
You save: $1.05 (11%)
TNCD462
In stock
+

01. LK Đời Đá Vàng & Tưởng Niệm - Khánh Hà, Trần Thái Hòa
02. LK Còn Gì Nữa Đâu & Kiếp Nào Có Yêu Nhau - Trần Thái Hòa, Ngọc Hạ
03. Biển Cạn - Khánh Hà, Bằng Kiều
04. LK Bài Không Tên Số 4 & Thu Đến Bao Giờ - Ngọc Anh, Hồ Lệ Thu
05. LK Chiều Một Mình Qua Phố & Gọi Tên Bốn Mùa - Khánh Ly, Thế Sơn
06. LK Nhạc Đức Huy - Ý Lan, Quang Dũng
07. LK Mùa Thu Cho Em & Mộng Dưới Hoa - Bằng Kiều, Trần Thu Hà
08. LK Một Cõi Đi Về, Thành Phố Buồn, Như Cánh Vạc Bay - Khánh Ly, Chế Linh
09. LK Ngậm Ngùi & Mộ Khúc - Ý Lan, Quang Tuấn
10. LK Qua Cầu Gió Bay & Buôn Bấc Buôn Dầu - Trần Thái Hòa, Ngọc Hạ