www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

Đời Đá Vàng (Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo)

 
$8.95
TNCD540
Out of stock

TNCD 540 - ĐỜI ĐÁ VÀNG 
BẰNG KIỀU, THIÊN TÔN, ĐÌNH BẢO 

1. Đời Đá Vàng - Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo 
2. Hạ Trắng - Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo 
3. Mắt Lệ Cho Người - Đình Bảo 
4. Cây Đàn Bỏ Quên - Bằng Kiều 
5. Bây Giờ Tháng Mấy - Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo 
6. Hoài Cảm - Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo 
7. Niệm Khúc Cuối - Thiên Tôn 
8. Mưa Hồng - Đình Bảo 
9. Nghìn Trùng Xa Cách - Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo 
10. Xin Còn Gọi Tên Nhau - Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo 
11. Dấu Tình Sầu - Thiên Tôn 
12. Tình Khúc Cho Em - Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo